Εργαλεία Διαχειριστών Συστημάτων Α.Π.Θ.
sysadmin-tools .auth

Στο περιβάλλον αυτό συγκεντρώνονται εργαλεία που απευθύνονται σε διαχειριστές συστημάτων, υπηρεσιών και ιστοχώρων του Α.Π.Θ., με σκοπό να βελτιώσουν τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου και να αυξήσουν την διαθεσιμότητα και την ασφάλεια τους.

Αυτή τη στιγμή, προσφέρεται και είναι δυνατή η πρόσβαση στο εργαλείο Nagios, το οποίο προσφέρει δυνατότητες παρακολούθησης διαθεσιμότητας και καλής λειτουργίας συστημάτων και υπηρεσιών. Για πρόσβαση στο εργαλείο και προσθήκη των συστημάτων σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο it.auth.gr.